Çevre Politikamız

Sporçim olarak , yaşanabilir bir dünya için çevre politikalarına önem veriyoruz.

Şirketimiz, çevre politikasını ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ temelinde oluşturarak ilgili kanun ve yönetmeliklere göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Çevre politikamızın temel unsurları aşağıda yer almaktadır:

  • Tüm çalışmalarımızın çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
  • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
  • Doğal kaynakların kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
  • Üretim ve hizmetlerimiz sırasında faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirerek kaynağında bertaraf etmek.
  • Yatırım kararları alırken, çevresel kıstasları dikkate almak.
  • Acil Durum Riskleri’ni azaltmak.
  • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
  • Firma bünyesinde çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi amaçlamak.
  • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.
  • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek ve çevreye olan etkimizi en aza indirmek.

Ürünlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi alın.